Construcció i reforma

La nostra experiència en la direcció d’obres industrials, coneixement de les innovacions en sistemes constructius i especialització en energies renovables ens permet realitzar reformes i projectes claus en mà amb un clar valor afegit.

Ens responsabilitzem del projecte des de la seva concepció fins a l’execució, i realitzem un exhaustiu control i seguiment del procés constructiu. Centralitzem la gestió dels diferents agents que intervenen a l’obra: les compres, la construcció i la legalització fins al lliurament, i posterior manteniment. D’aquesta manera podem simplificar processos, millorar l’eficiència i comprometre’ns a assolir els objectius pactats amb el client a nivell de temps, cost i qualitat.

A més a més, som especialistes en gestionar el subministrament elèctric en baixa i mitja tensió. Fet que ens permet escurçar els terminis de contractacions i aconseguir les condicions tècnic-econòmiques més òptimes per al client.

Projecte global, des de la idea a la construcció