Enginyeria de projectes

Els nostres objectius a l’hora de realitzar un projecte són: optimitzar els processos per assolir la màxima eficiència i rendibilitat a nivell productiu i energètic, garantir la seguretat, i fer realitat el progrés amb solucions innovadores i competitives que s’avancen al futur. Per tal d’assolir-los, disposem de l’equip, l’experiència i la tecnologia necessàries.

Tot i ser enginyers capacitats per realitzar tot tipus d’obres i projectes, durant la nostra trajectòria ens hem especialitzat en la indústria alimentària. Han estat els diferents tipus de clients d’aquest sector que, amb les seves necessitats, ens han empès a trobar cada vegada solucions diferents, adaptades a cadascun d’ells, a la pròpia evolució d’aquesta indústria i a les seves particularitats. Per això, després de 12 anys, els nostres coneixements en enginyeria alimentària ens capaciten per afrontar qualsevol repte amb èxit i ens consoliden com a experts.

Disposem de l’equip, l’experiència i la tecnologia necessàries.
Treballem amb la metodologia BIM per optimitzar la gestió i el control de les naus industrials. Fer un modelatge amb informació precisa sobre el disseny i el manteniment evita perdre temps i recursos tant en la construcció com en futures remodelacions.

Ens hem especialitzat en fred industrial i apliquem les últimes innovacions tecnològiques per tal que les instal·lacions siguin les més eficients i fàcils de mantenir.

I gràcies a la nostra aposta per la sostenibilitat i les energies renovables des de fa anys, som especialistes en instal·lacions fotovoltaiques a les cobertes de les naus i tenim un coneixement precís i actualitzat dels canvis normatius que poden influir en la seva rendibilitat.

Millores per assolir eficiència i rendibilitat a nivell productiu i energètic