Gestió de subvencions

Saber trobar i aprofitar un recolzament econòmic, sigui a través de finançament o d’ajuts, pot ser decisiu a l’hora de fer viable un projecte. Per això, la nostra experiència realitzant aquest tipus de tràmits durant més de 12 anys té un valor clau.

Nosaltres acompanyem i assessorem el client, des del moment de la sol·licitud i durant tota la tramitació. Tenim capacitat de resposta àgil a les diferents peticions de l’Administració i hem assolit amb èxit concessions en diferents línies que avalen la nostra eficàcia.

Estem en contacte permanent amb les administracions públiques per trobar i recomanar les ajudes disponibles per maximitzar el rendiment de les inversions. I estem particularment especialitzats en les del Fons Europeu de la Pesca (FEMP) i el Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER) amb resultats i referències exitoses demostrables.

Per demostrar que el nostre compromís és ferm, podem vincular els nostres honoraris a l’obtenció de les ajudes.

import total ajuts FEMP (Fons Europeu Pesca) acumulat pels nostres clients